Donnerstag, 24. Mai 2012

Start för log4job.com - ett förvaltningssystem för kylanläggningar

Den förta juni 2012 startar vi http://www.log4job.com, ett förvaltningssystem för kylanläggningar så väl som generella aktiviteter på fri definierbara objekter.

För kylbranschen erbjuder http://www.log4job.com en fullständig förvaltning av stamdata, anläggningar och använt kylmedel. Med hjälp av utvärderingarna kan man snabbt utläsa trenden gällande tex. graden av kylmedel läckage.
Eftersom alla data är valfria, kan - om önskvärt - anläggningarna förvaltas relativ „anonymt“.

http://www.log4job.com är ett mångspråkigt system. Till att börja med, är språken engelska, tyska, franska, italienska, polska, spanska och svenska omsatta. Målet ligger vid Ca. 30 språk.

Nyaste teknik, har gjort det möjligt, att hålla priset väldigt lågt. Eftersom vi inte tar några avgifter för själva förvaltningen, så finns det inga skäl längre att använde excel tabeller.

I en kommande utbyggnad av systemet, är ett dokument förvaltnings-system planerat. I det arkivet, kan man tex. lagra dokumentationen till anläggningarna.